Aktualności

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2019 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dagmara Gawrońska
Ilość wyświetleń: 177
10 maja 2019 13:05 (Dagmara Gawrońska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)